• SwiftlyOS 2.0 finns nu tillgänglig

 • SwiftlyOS 2.0 finns nu tillgänglig

 • SwiftlyOS 2.0 finns nu tillgänglig

AI-lösningar som får ditt företag att växa.

AI-lösningar som får ditt företag att växa.

AI-lösningar som får ditt företag att växa.

Våra AI experter hjälper dig att implementera system som förbättrar ditt teams effektivitet, driver tillväxt och automatiserar dina dagliga arbetsuppgifter med AI och automation.

Våra AI experter hjälper dig att implementera system som förbättrar ditt teams effektivitet, driver tillväxt och automatiserar dina dagliga arbetsuppgifter med AI och automation.

Våra AI experter hjälper dig att implementera system som förbättrar ditt teams effektivitet, driver tillväxt och automatiserar dina dagliga arbetsuppgifter med AI och automation.

Några av våra användare

Några av våra användare

Några av våra användare

Omdefiniera arbetsflöden.

Omdefiniera arbetsflöden.

Omdefiniera arbetsflöden.

Hoppa över att anställa utvecklare, automatiseringsexperter eller hantera outsourcade team. Swiftly ersätter traditionella utvecklare och kostsamma byråer med en enkel prenumerationsmodell. Detta tillvägagångssätt förenklar implementeringen av AI och automatisering för startups och större bolag, vilket ger enkel tillgång till processautomatisering, systemutveckling och AI-drivna lösningar på ett budgetvänligt sätt.

Hoppa över att anställa utvecklare, automatiseringsexperter eller hantera outsourcade team. Swiftly ersätter traditionella utvecklare och kostsamma byråer med en enkel prenumerationsmodell. Detta tillvägagångssätt förenklar implementeringen av AI och automatisering för startups och större bolag, vilket ger enkel tillgång till processautomatisering, systemutveckling och AI-drivna lösningar på ett budgetvänligt sätt.

Hoppa över att anställa utvecklare, automatiseringsexperter eller hantera outsourcade team. Swiftly ersätter traditionella utvecklare och kostsamma byråer med en enkel prenumerationsmodell. Detta tillvägagångssätt förenklar implementeringen av AI och automatisering för startups och större bolag, vilket ger enkel tillgång till processautomatisering, systemutveckling och AI-drivna lösningar på ett budgetvänligt sätt.

Why hire an AI assistant?
You…

want to scale your business without increased headcount.

want to scale your business without increased headcount.

want to scale your business without increased headcount.

want to standardize certain processes of your business and improve consistency.

want to standardize certain processes of your business and improve consistency.

want to standardize certain processes of your business and improve consistency.

have a team that does repetitive work, making them like their jobs less.

have a team that does repetitive work, making them like their jobs less.

have a team that does repetitive work, making them like their jobs less.

know you have untapped potential in your business that you want to tap into.

know you have untapped potential in your business that you want to tap into.

know you have untapped potential in your business that you want to tap into.

want to have better systems to make this happen, without spending a lot of time on it.

want to have better systems to make this happen, without spending a lot of time on it.

want to have better systems to make this happen, without spending a lot of time on it.

have too much in your business to keep up with and want to get stuff done quicker.

have too much in your business to keep up with and want to get stuff done quicker.

have too much in your business to keep up with and want to get stuff done quicker.

are lagging in response times to your customers or prospects because of it.

are lagging in response times to your customers or prospects because of it.

are lagging in response times to your customers or prospects because of it.

don't want to get left behind while your competitors are implementing AI into their processes.

don't want to get left behind while your competitors are implementing AI into their processes.

don't want to get left behind while your competitors are implementing AI into their processes.

Any of these sound familiar?

If thats the case - Swiftly's AI assistants can help

Overview of use cases

Swiftly AI assistants

Data managemnet

Read more

Finances

Read more

HR

Read more

IT & Compliance

Read more

Customer service

Read more

Reporting & Analytics

Read more

Sales

Read more

Operations

Read more

Data managemnet

Read more

Finances

Read more

HR

Read more

IT & Compliance

Read more

Customer service

Read more

Reporting & Analytics

Read more

Sales

Read more

Operations

Read more

Data managemnet

Read more

Finances

Read more

HR

Read more

IT & Compliance

Read more

Customer service

Read more

Reporting & Analytics

Read more

Sales

Read more

Operations

Read more

Hur det fungerar

We do spend some time making sure everything is aligned, but we ensure you the AI assistants will save you a lot of time in return.

Det börjar med strategi.

När du registrerar dig kommer vi att hålla en uppstartsworkshop för att förstå dina mål, dina nuvarande system och manuella arbetsuppgifter. Därefter skapar vi en djupgående strategi för hur vi kan implementera AI och automation i din verksamhet, inklusive "workflow dicovery", vi bygger en automatiseringschecklista, utför djup dataanalys och väljer ut vilka automatiseringar som leder till högst ROI för er.

2 - 6 Hours

Det börjar med strategi.

När du registrerar dig kommer vi att hålla en uppstartsworkshop för att förstå dina mål, dina nuvarande system och manuella arbetsuppgifter. Därefter skapar vi en djupgående strategi för hur vi kan implementera AI och automation i din verksamhet, inklusive "workflow dicovery", vi bygger en automatiseringschecklista, utför djup dataanalys och väljer ut vilka automatiseringar som leder till högst ROI för er.

2 - 6 Hours

Det börjar med strategi.

När du registrerar dig kommer vi att hålla en uppstartsworkshop för att förstå dina mål, dina nuvarande system och manuella arbetsuppgifter. Därefter skapar vi en djupgående strategi för hur vi kan implementera AI och automation i din verksamhet, inklusive "workflow dicovery", vi bygger en automatiseringschecklista, utför djup dataanalys och väljer ut vilka automatiseringar som leder till högst ROI för er.

2 - 6 Hours

Utveckling.

Vi kommer att börja bygga dina anpassade AI-automationer med hjälp av en blandning av anpassad kod, AI-verktyg, Zapier, Make.com och din nuvarande tech stack. Utvecklingen tar vanligtvis 1-5 dagar beroende på storlek och svårighetsgrad. Du kommer att få kontinuerliga uppdateringar och möjlighet att revidera vårt arbete längs vägen.

4-6 weeks

Utveckling.

Vi kommer att börja bygga dina anpassade AI-automationer med hjälp av en blandning av anpassad kod, AI-verktyg, Zapier, Make.com och din nuvarande tech stack. Utvecklingen tar vanligtvis 1-5 dagar beroende på storlek och svårighetsgrad. Du kommer att få kontinuerliga uppdateringar och möjlighet att revidera vårt arbete längs vägen.

4-6 weeks

Utveckling.

Vi kommer att börja bygga dina anpassade AI-automationer med hjälp av en blandning av anpassad kod, AI-verktyg, Zapier, Make.com och din nuvarande tech stack. Utvecklingen tar vanligtvis 1-5 dagar beroende på storlek och svårighetsgrad. Du kommer att få kontinuerliga uppdateringar och möjlighet att revidera vårt arbete längs vägen.

4-6 weeks

Testning, hantering och förbättring.

Efter implementationen övervakar och analyserar vi prestanda och KPIer för kontinuerlig förbättring. Vi ser till att dina automatiserade arbetsflöden och strategier utvecklas med ditt företag för att bibehålla en konkurrenskraftig fördel och driva tillväxt. Om vi arbetar på kontinuerlig basis kommer vi att börja med nästa projekt direkt efter det andra.

Ongoing

Testning, hantering och förbättring.

Efter implementationen övervakar och analyserar vi prestanda och KPIer för kontinuerlig förbättring. Vi ser till att dina automatiserade arbetsflöden och strategier utvecklas med ditt företag för att bibehålla en konkurrenskraftig fördel och driva tillväxt. Om vi arbetar på kontinuerlig basis kommer vi att börja med nästa projekt direkt efter det andra.

Ongoing

Testning, hantering och förbättring.

Efter implementationen övervakar och analyserar vi prestanda och KPIer för kontinuerlig förbättring. Vi ser till att dina automatiserade arbetsflöden och strategier utvecklas med ditt företag för att bibehålla en konkurrenskraftig fördel och driva tillväxt. Om vi arbetar på kontinuerlig basis kommer vi att börja med nästa projekt direkt efter det andra.

Ongoing

Benefits of using Swiftly Assistants

Reduce costs

Decrease overhead by avoiding the high costs associated with specialized personnel. Our AI assistants handle repetitive and data-intensive tasks so you can concentrate on core business activities.

Reduce costs

Decrease overhead by avoiding the high costs associated with specialized personnel. Our AI assistants handle repetitive and data-intensive tasks so you can concentrate on core business activities.

Reduce costs

Decrease overhead by avoiding the high costs associated with specialized personnel. Our AI assistants handle repetitive and data-intensive tasks so you can concentrate on core business activities.

Increase speed

Accelerate your operational processes with AI that operates efficiently 24/7. Minimize delays and reduce the need for extensive meetings, speeding up your workflows by an average of 4x.

Increase speed

Accelerate your operational processes with AI that operates efficiently 24/7. Minimize delays and reduce the need for extensive meetings, speeding up your workflows by an average of 4x.

Increase speed

Accelerate your operational processes with AI that operates efficiently 24/7. Minimize delays and reduce the need for extensive meetings, speeding up your workflows by an average of 4x.

Quality control

Achieve high consistency and quality in your operations through standardized and automated solutions. Our AI assistants ensure careful execution of tasks, reducing miscommunication and enhancing consistency across projects.

Quality control

Achieve high consistency and quality in your operations through standardized and automated solutions. Our AI assistants ensure careful execution of tasks, reducing miscommunication and enhancing consistency across projects.

Quality control

Achieve high consistency and quality in your operations through standardized and automated solutions. Our AI assistants ensure careful execution of tasks, reducing miscommunication and enhancing consistency across projects.

Use Swiftly to integrate AI & automate almost anything.

Use Swiftly to integrate AI & automate almost anything.

Use Swiftly to integrate AI & automate almost anything.

Email handling.

AI voice agents.

Outbound sales.

Inbound requests.

CRM automations.

Report generation.

Customer support.

Custom dashboards.

Social media posting.
Workflow automation.

Custom AI integrations.

Data collection and handling.

We call this…

Email handling.

AI voice agents.

Outbound sales.

Inbound requests.

CRM automations.

Report generation.

Customer support.

Custom dashboards.

Social media posting.
Workflow automation.

Custom AI integrations.

Data collection and handling.

We call this…

AI assistants

AI assistants

AI assistants

Startups, founders, leaders, businesses who want to…

Startups, founders, leaders, businesses who want to…

Startups, founders, leaders, businesses who want to…

Automate more and hire less.

Automate more and hire less.

Automate more and hire less.

Decrease overhead and increase efficiency.

Decrease overhead and increase efficiency.

Decrease overhead and increase efficiency.

Drive faster decisions and improve job satisfaction.

Drive faster decisions and improve job satisfaction.

Drive faster decisions and improve job satisfaction.

Increase output with less headcount.

Increase output with less headcount.

Increase output with less headcount.

Pricing

Hire the AI assistant on a fixed value-based monthly price.

Pricing process:

 1. Strategy session

  We estimate the monthly cost for the first three months of the AI assistant's work based on the value it provides.

 1. 3-month valuation phase

  We measure the actual value that the AI assistant brings to your company based on predetermined benchmarks and KPIs.

 1. Extended phase

  You can extend our agreement with a fixed monthly cost that is fully value-based and aligned with your company.

Book a free discovery call

Start with a free consulting call. Discuss how we can implement one of our AI assistants into your company.

Pricing On request

Everything included

AI Discovery workshop

Obegränsade revideringar

Licenses

Operations

Support

Maintenance

Access to AI experts

No consulting hours

No startup fee

No price index adjustment

Pricing

Hire the AI assistant on a fixed value-based monthly price.

Pricing process:

 1. Strategy session

  We estimate the monthly cost for the first three months of the AI assistant's work based on the value it provides.

 1. 3-month valuation phase

  We measure the actual value that the AI assistant brings to your company based on predetermined benchmarks and KPIs.

 1. Extended phase

  You can extend our agreement with a fixed monthly cost that is fully value-based and aligned with your company.

Book a free discovery call

Start with a free consulting call. Discuss how we can implement one of our AI assistants into your company.

Pricing On request

Everything included

AI Discovery workshop

Obegränsade revideringar

Licenses

Operations

Support

Maintenance

Access to AI experts

No consulting hours

No startup fee

No price index adjustment

Pricing

Hire the AI assistant on a fixed value-based monthly price.

Pricing process:

 1. Strategy session

  We estimate the monthly cost for the first three months of the AI assistant's work based on the value it provides.

 1. 3-month valuation phase

  We measure the actual value that the AI assistant brings to your company based on predetermined benchmarks and KPIs.

 1. Extended phase

  You can extend our agreement with a fixed monthly cost that is fully value-based and aligned with your company.

Book a free discovery call

Start with a free consulting call. Discuss how we can implement one of our AI assistants into your company.

Pricing On request

Everything included

AI Discovery workshop

Obegränsade revideringar

Licenses

Operations

Support

Maintenance

Access to AI experts

No consulting hours

Discounted Back-end management

No price index adjustment

Frågor?

Frågor?

Frågor?

Vem är den perfekta matchningen för SwiftlyOS?

Vem är den perfekta matchningen för SwiftlyOS?

Vem är den perfekta matchningen för SwiftlyOS?

Vem kommer inte att dra nytta av SwiftlyOS?

Vem kommer inte att dra nytta av SwiftlyOS?

Vem kommer inte att dra nytta av SwiftlyOS?

Varför skulle vi jobba på en löpande basis?

Varför skulle vi jobba på en löpande basis?

Varför skulle vi jobba på en löpande basis?

Behöver jag veta vilka automationer jag behöver, eller kan ni hjälpa till att identifiera de bästa?

Behöver jag veta vilka automationer jag behöver, eller kan ni hjälpa till att identifiera de bästa?

Behöver jag veta vilka automationer jag behöver, eller kan ni hjälpa till att identifiera de bästa?

Kan jag begära ett obegränsat antal automationer?

Kan jag begära ett obegränsat antal automationer?

Kan jag begära ett obegränsat antal automationer?

Hur långt tid tar det att implementera?

Hur långt tid tar det att implementera?

Hur långt tid tar det att implementera?

Hur går jag tillväga för att begära automatiseringar?

Hur går jag tillväga för att begära automatiseringar?

Hur går jag tillväga för att begära automatiseringar?

Vad händer om jag bara behöver en enda automatisering?

Vad händer om jag bara behöver en enda automatisering?

Vad händer om jag bara behöver en enda automatisering?

Finns det en återbetalningspolicy om jag är missnöjd med tjänsten?

Finns det en återbetalningspolicy om jag är missnöjd med tjänsten?

Finns det en återbetalningspolicy om jag är missnöjd med tjänsten?

Kom igång med ett gratis strategisamtal!

Kom igång med ett gratis strategisamtal!

Kom igång med ett gratis strategisamtal!

Bli en del av AI-revolutionen med SwiftlyOS 2.0

Våra lösningar är byggda på en grund av expertis och system som har utvecklats och testats sedan de första offentligt tillgängliga AI-modellerna släpptes. De har hjälpt tusentals företag att öka effektiviteten hos sin arbetsstyrka. Vårt "operativsystem" är byggt på samma grund men anpassat och skräddarsytt för dina specifika behov när det implementeras på ditt företag. Vi kallar detta SwiftlyOS 2.0.

Våra lösningar är byggda på en grund av expertis och system som har utvecklats och testats sedan de första offentligt tillgängliga AI-modellerna släpptes. De har hjälpt tusentals företag att öka effektiviteten hos sin arbetsstyrka. Vårt "operativsystem" är byggt på samma grund men anpassat och skräddarsytt för dina specifika behov när det implementeras på ditt företag. Vi kallar detta SwiftlyOS 2.0.

Se hur du kan automatisera försäljningen med ett beprövat system.

Vårt system förenklar och effektiviserar processen att växa ditt företag, vilket gör det mer pålitligt och effektivt för dig.

SwiftlyOS v2.0

Av Swiftly Global

Av Swiftly Global

Börja nu

Börja nu

@swiftly.world

Swiftly Global

753 13 Uppsala

Sverige


hello@swiftlymarketing.com

@swiftly.world

@swiftly.world

Swiftly Global

753 13 Uppsala

Sverige


hello@swiftlymarketing.com