AI-lösningar som får ditt företag att växa.

AI-lösningar som får ditt företag att växa.

AI-lösningar som får ditt företag att växa.

Våra AI experter hjälper dig att implementera system som förbättrar ditt teams effektivitet, driver tillväxt och automatiserar dina dagliga arbetsuppgifter med AI och automation.

Våra AI experter hjälper dig att implementera system som förbättrar ditt teams effektivitet, driver tillväxt och automatiserar dina dagliga arbetsuppgifter med AI och automation.

Våra AI experter hjälper dig att implementera system som förbättrar ditt teams effektivitet, driver tillväxt och automatiserar dina dagliga arbetsuppgifter med AI och automation.

Några av våra användare

Några av våra användare

Några av våra användare

Omdefiniera arbetsflöden.

Omdefiniera arbetsflöden.

Hoppa över att anställa utvecklare, automatiseringsexperter eller hantera outsourcade team. Swiftly ersätter traditionella utvecklare och kostsamma byråer med en enkel prenumerationsmodell. Detta tillvägagångssätt förenklar implementeringen av AI och automatisering för startups och större bolag, vilket ger enkel tillgång till processautomatisering, systemutveckling och AI-drivna lösningar på ett budgetvänligt sätt.

Hoppa över att anställa utvecklare, automatiseringsexperter eller hantera outsourcade team. Swiftly ersätter traditionella utvecklare och kostsamma byråer med en enkel prenumerationsmodell. Detta tillvägagångssätt förenklar implementeringen av AI och automatisering för startups och större bolag, vilket ger enkel tillgång till processautomatisering, systemutveckling och AI-drivna lösningar på ett budgetvänligt sätt.

Hoppa över att anställa utvecklare, automatiseringsexperter eller hantera outsourcade team. Swiftly ersätter traditionella utvecklare och kostsamma byråer med en enkel prenumerationsmodell. Detta tillvägagångssätt förenklar implementeringen av AI och automatisering för startups och större bolag, vilket ger enkel tillgång till processautomatisering, systemutveckling och AI-drivna lösningar på ett budgetvänligt sätt.

Hur det fungerar

We do spend some time making sure everything is aligned, but we ensure you the AI assistants will save you a lot of time in return.

Det börjar med strategi.

När du registrerar dig kommer vi att hålla en uppstartsworkshop för att förstå dina mål, dina nuvarande system och manuella arbetsuppgifter. Därefter skapar vi en djupgående strategi för hur vi kan implementera AI och automation i din verksamhet, inklusive "workflow dicovery", vi bygger en automatiseringschecklista, utför djup dataanalys och väljer ut vilka automatiseringar som leder till högst ROI för er.

2 - 6 Hours

Det börjar med strategi.

När du registrerar dig kommer vi att hålla en uppstartsworkshop för att förstå dina mål, dina nuvarande system och manuella arbetsuppgifter. Därefter skapar vi en djupgående strategi för hur vi kan implementera AI och automation i din verksamhet, inklusive "workflow dicovery", vi bygger en automatiseringschecklista, utför djup dataanalys och väljer ut vilka automatiseringar som leder till högst ROI för er.

2 - 6 Hours

Det börjar med strategi.

När du registrerar dig kommer vi att hålla en uppstartsworkshop för att förstå dina mål, dina nuvarande system och manuella arbetsuppgifter. Därefter skapar vi en djupgående strategi för hur vi kan implementera AI och automation i din verksamhet, inklusive "workflow dicovery", vi bygger en automatiseringschecklista, utför djup dataanalys och väljer ut vilka automatiseringar som leder till högst ROI för er.

2 - 6 Hours

Utveckling.

Vi kommer att börja bygga dina anpassade AI-automationer med hjälp av en blandning av anpassad kod, AI-verktyg, Zapier, Make.com och din nuvarande tech stack. Utvecklingen tar vanligtvis 1-5 dagar beroende på storlek och svårighetsgrad. Du kommer att få kontinuerliga uppdateringar och möjlighet att revidera vårt arbete längs vägen.

4-6 weeks

Utveckling.

Vi kommer att börja bygga dina anpassade AI-automationer med hjälp av en blandning av anpassad kod, AI-verktyg, Zapier, Make.com och din nuvarande tech stack. Utvecklingen tar vanligtvis 1-5 dagar beroende på storlek och svårighetsgrad. Du kommer att få kontinuerliga uppdateringar och möjlighet att revidera vårt arbete längs vägen.

4-6 weeks

Utveckling.

Vi kommer att börja bygga dina anpassade AI-automationer med hjälp av en blandning av anpassad kod, AI-verktyg, Zapier, Make.com och din nuvarande tech stack. Utvecklingen tar vanligtvis 1-5 dagar beroende på storlek och svårighetsgrad. Du kommer att få kontinuerliga uppdateringar och möjlighet att revidera vårt arbete längs vägen.

4-6 weeks

Testning, hantering och förbättring.

Efter implementationen övervakar och analyserar vi prestanda och KPIer för kontinuerlig förbättring. Vi ser till att dina automatiserade arbetsflöden och strategier utvecklas med ditt företag för att bibehålla en konkurrenskraftig fördel och driva tillväxt. Om vi arbetar på kontinuerlig basis kommer vi att börja med nästa projekt direkt efter det andra.

Ongoing

Testning, hantering och förbättring.

Efter implementationen övervakar och analyserar vi prestanda och KPIer för kontinuerlig förbättring. Vi ser till att dina automatiserade arbetsflöden och strategier utvecklas med ditt företag för att bibehålla en konkurrenskraftig fördel och driva tillväxt. Om vi arbetar på kontinuerlig basis kommer vi att börja med nästa projekt direkt efter det andra.

Ongoing

Testning, hantering och förbättring.

Efter implementationen övervakar och analyserar vi prestanda och KPIer för kontinuerlig förbättring. Vi ser till att dina automatiserade arbetsflöden och strategier utvecklas med ditt företag för att bibehålla en konkurrenskraftig fördel och driva tillväxt. Om vi arbetar på kontinuerlig basis kommer vi att börja med nästa projekt direkt efter det andra.

Ongoing

Benefits of developing with Swiftly

Reduce costs

Decrease overhead by avoiding the high costs associated with specialized personnel. Our AI assistants handle repetitive and data-intensive tasks so you can concentrate on core business activities.

Reduce costs

Decrease overhead by avoiding the high costs associated with specialized personnel. Our AI assistants handle repetitive and data-intensive tasks so you can concentrate on core business activities.

Reduce costs

Decrease overhead by avoiding the high costs associated with specialized personnel. Our AI assistants handle repetitive and data-intensive tasks so you can concentrate on core business activities.

Increase speed

Accelerate your operational processes with AI that operates efficiently 24/7. Minimize delays and reduce the need for extensive meetings, speeding up your workflows by an average of 4x.

Increase speed

Accelerate your operational processes with AI that operates efficiently 24/7. Minimize delays and reduce the need for extensive meetings, speeding up your workflows by an average of 4x.

Increase speed

Accelerate your operational processes with AI that operates efficiently 24/7. Minimize delays and reduce the need for extensive meetings, speeding up your workflows by an average of 4x.

Quality control

Achieve high consistency and quality in your operations through standardized and automated solutions. Our AI assistants ensure careful execution of tasks, reducing miscommunication and enhancing consistency across projects.

Quality control

Achieve high consistency and quality in your operations through standardized and automated solutions. Our AI assistants ensure careful execution of tasks, reducing miscommunication and enhancing consistency across projects.

Quality control

Achieve high consistency and quality in your operations through standardized and automated solutions. Our AI assistants ensure careful execution of tasks, reducing miscommunication and enhancing consistency across projects.

Use Swiftly to integrate AI & automate almost anything.

Use Swiftly to integrate AI & automate almost anything.

Use Swiftly to integrate AI & automate almost anything.

Email handling.

AI voice agents.

Outbound sales.

Inbound requests.

CRM automations.

Report generation.

Customer support.

Custom dashboards.

Social media posting.
Workflow automation.

Custom AI integrations.

Data collection and handling.

We call this…

Email handling.

AI voice agents.

Outbound sales.

Inbound requests.

CRM automations.

Report generation.

Customer support.

Custom dashboards.

Social media posting.
Workflow automation.

Custom AI integrations.

Data collection and handling.

We call this…

AI assistants

AI assistants

AI assistants

Startups, founders, leaders, businesses who want to…

Startups, founders, leaders, businesses who want to…

Startups, founders, leaders, businesses who want to…

Automate more and hire less.

Automate more and hire less.

Automate more and hire less.

Decrease overhead and increase efficiency.

Decrease overhead and increase efficiency.

Decrease overhead and increase efficiency.

Drive faster decisions and improve job satisfaction.

Drive faster decisions and improve job satisfaction.

Drive faster decisions and improve job satisfaction.

Increase output with less headcount.

Increase output with less headcount.

Increase output with less headcount.

Plans

Pick the plan that suits you.

All plans have a 14-day money-back guarantee.

Swiftly Development

Standard Speed

Half Time

€2,495/mo

Includes

Half time AI/automation developer

Initial discovery workshop

Deliverable/solution roadmap

Full time project manager

Unlimited task requests

Unlimited revision requests

Monthly development meeting

Service fees and software fees included in invoice

Pause or cancel at any time

Full Speed

Full Time

€4,995/mo

Includes

Full time AI/automation developer

Everything in Standard +

Multiple projects at once

Discounted ongoing management

Bi-weekly development meeting

6 Months technical support

Pause or cancel at any time

Double Full Speed

Two Full Timers

€7,995/mo

Includes

Two full time AI/automation developers

Everything in Standard +

Multiple projects at once

Discounted ongoing management

Bi-weekly development meeting

6 Months technical support

Pause or cancel at any time

Schedule a free project assesment

Start with a free consulting call. Discuss project size and sprint length.

No commitment.

Vad ingår

Starter

Full Suit

Dedicated AI team

Obegränsade revideringar

Unlimited revision requests

Bi-weekly development meeting

Dedicated project manager

Service fees included in invoice

Easy credit card payments

Multiple projects per month

Discounted ongoing back-end management

3 Months on-demand advisory

6 months of support after cancellation

Pause or cancel anytime

Chat in Slack

1 Hour AI workshop per month

Automation dashboard in Trello

Plans

Pick the plan that suits you.

All plans have a 14-day money-back guarantee.

Swiftly Development

Standard Speed

Half Time

€2,495/mo

Includes

Half time AI/automation developer

Initial discovery workshop

Deliverable/solution roadmap

Full time project manager

Unlimited task requests

Unlimited revision requests

Monthly development meeting

Service fees and software fees included in invoice

Pause or cancel at any time

Full Speed

Full Time

€4,995/mo

Includes

Full time AI/automation developer

Everything in Standard +

Multiple projects at once

Discounted Ongoing Management

6 Months Technical Support

6 Months Technical Support

Pause or cancel at any time

Double Full Speed

Two Full Timers

€7,995/mo

Includes

Two full time AI/automation developers

Everything in Standard +

Multiple projects at once

Discounted Ongoing Management

6 Months Technical Support

6 Months Technical Support

Pause or cancel at any time

Schedule a free project assesment

Start with a free consulting call. Discuss project size and sprint length.

No commitment.

Vad ingår

Starter

Full Suit

Dedicated AI team

Obegränsade revideringar

Unlimited revision requests

Bi-weekly development meeting

Dedicated project manager

Service fees included in invoice

Easy credit card payments

Multiple projects per month

Discounted ongoing back-end management

3 Months on-demand advisory

6 months of support after cancellation

Pause or cancel anytime

Chat in Slack

1 Hour AI workshop per month

Automation dashboard in Trello

Plans

Pick the plan that suits you.

All plans have a 14-day money-back guarantee.

Swiftly Development

Standard Speed

Half Time

€2,495/mo

Includes

Half time AI/automation developer

Initial discovery workshop

Deliverable/solution roadmap

Full time project manager

Unlimited task requests

Unlimited revision requests

Monthly development meeting

Service fees and software fees included in invoice

Pause or cancel at any time

Full Speed

Full Time

€4,995/mo

Includes

Full time AI/automation developer

Everything in Standard +

Multiple projects at once

Discounted ongoing management

Bi-weekly development meeting

6 Months technical support

Pause or cancel at any time

Double Full Speed

Two Full Timers

€7,995/mo

Includes

Two full time AI/automation developers

Everything in Standard +

Multiple projects at once

Discounted ongoing management

Bi-weekly development meeting

6 Months technical support

Pause or cancel at any time

Schedule a free project assesment

Start with a free consulting call. Discuss project size and sprint length.

No commitment.

Vad ingår

Starter

Full Suit

Dedicated AI team

Obegränsade revideringar

Unlimited revision requests

Bi-weekly development meeting

Dedicated project manager

Service fees included in invoice

Easy credit card payments

Multiple projects per month

Discounted Back-end management

3 Months on-demand advisory

6 months of support after cancellation

Pause or cancel anytime

Chat in Slack

1 Hour AI workshop per month

Automation dashboard in Trello

What happens after signup

Visa oss dina nuvarande system

Du visar oss dina nuvarande system och processer. Vi tittar på vad du och din arbetskraft lägger tid på eller har problem med att hålla produktiva.

Visa oss dina nuvarande system

Du visar oss dina nuvarande system och processer. Vi tittar på vad du och din arbetskraft lägger tid på eller har problem med att hålla produktiva.

Visa oss dina nuvarande system

Du visar oss dina nuvarande system och processer. Vi tittar på vad du och din arbetskraft lägger tid på eller har problem med att hålla produktiva.

Hantera dina begäranden i Trello

Skapa förfrågningar på automationer i din Trello-panel, som vi sätter upp åt dig. Sen tar vi över jobbet.

Hantera dina begäranden i Trello

Skapa förfrågningar på automationer i din Trello-panel, som vi sätter upp åt dig. Sen tar vi över jobbet.

Hantera dina begäranden i Trello

Skapa förfrågningar på automationer i din Trello-panel, som vi sätter upp åt dig. Sen tar vi över jobbet.

Vi hjälper dig att välja de viktigaste uppgifterna

Behöver du hjälp med att identifiera vilka processer som kommer att ge dig högsta avkastning när du utnyttjar AI och automation? Våra experter kommer att hjälpa dig.

Vi hjälper dig att välja de viktigaste uppgifterna

Behöver du hjälp med att identifiera vilka processer som kommer att ge dig högsta avkastning när du utnyttjar AI och automation? Våra experter kommer att hjälpa dig.

Vi hjälper dig att välja de viktigaste uppgifterna

Behöver du hjälp med att identifiera vilka processer som kommer att ge dig högsta avkastning när du utnyttjar AI och automation? Våra experter kommer att hjälpa dig.

Testa och ge feedback

Vårt team är ditt team. Chatta med oss när du behöver via Slack och hoppa på ett digitalt möte med oss för att ge feedback och föreslå ändringar.

Testa och ge feedback

Vårt team är ditt team. Chatta med oss när du behöver via Slack och hoppa på ett digitalt möte med oss för att ge feedback och föreslå ändringar.

Testa och ge feedback

Vårt team är ditt team. Chatta med oss när du behöver via Slack och hoppa på ett digitalt möte med oss för att ge feedback och föreslå ändringar.

Frågor?

Frågor?

Frågor?

Vem är den perfekta matchningen för SwiftlyOS?

Vem är den perfekta matchningen för SwiftlyOS?

Vem är den perfekta matchningen för SwiftlyOS?

Vem kommer inte att dra nytta av SwiftlyOS?

Vem kommer inte att dra nytta av SwiftlyOS?

Vem kommer inte att dra nytta av SwiftlyOS?

Varför skulle vi jobba på en löpande basis?

Varför skulle vi jobba på en löpande basis?

Varför skulle vi jobba på en löpande basis?

Behöver jag veta vilka automationer jag behöver, eller kan ni hjälpa till att identifiera de bästa?

Behöver jag veta vilka automationer jag behöver, eller kan ni hjälpa till att identifiera de bästa?

Behöver jag veta vilka automationer jag behöver, eller kan ni hjälpa till att identifiera de bästa?

Kan jag begära ett obegränsat antal automationer?

Kan jag begära ett obegränsat antal automationer?

Kan jag begära ett obegränsat antal automationer?

Hur långt tid tar det att implementera?

Hur långt tid tar det att implementera?

Hur långt tid tar det att implementera?

Hur går jag tillväga för att begära automatiseringar?

Hur går jag tillväga för att begära automatiseringar?

Hur går jag tillväga för att begära automatiseringar?

Vad händer om jag bara behöver en enda automatisering?

Vad händer om jag bara behöver en enda automatisering?

Vad händer om jag bara behöver en enda automatisering?

Finns det en återbetalningspolicy om jag är missnöjd med tjänsten?

Finns det en återbetalningspolicy om jag är missnöjd med tjänsten?

Finns det en återbetalningspolicy om jag är missnöjd med tjänsten?

Kom igång med ett gratis strategisamtal!

Kom igång med ett gratis strategisamtal!

Kom igång med ett gratis strategisamtal!

@swiftly.world

Swiftly Global

753 13 Uppsala

Sverige


hello@swiftlymarketing.com

@swiftly.world

Swiftly Global

753 13 Uppsala

Sverige


hello@swiftlymarketing.com

@swiftly.world